La fotografia digital ha ajudat a moltes persones a esdevenir àvids fotògrafs; persones que haurien conegut el seu interès per la fotografia si haguessin de treballar amb la pel·lícula tradicional. La facilitat de fer fotografies de qualitat a un cost mínim permet a molts a seguir la seva curiositat i fer més fotos.

Aquests són alguns dels avantatges de les càmeres digitals. Tot i això, les eines de fotografia digital ofereixen encara més opcions. Amb les eines informàtiques disponibles avui en dia per treballar amb imatges digitals es poden restaurar fotos familiars antigues o fotos històriques, aportant una nova vida a records que s’estan perdent.

Primer pas: escanejar

La restauració de fotografies antigues s’inicia amb la creació d’una còpia digital de la foto impresa. L’etapa de digitalització és important perquè la informació que les eines d’edició digital faran servir per editar la imatge s’han de capturar en aquest pas. Com més qualitat es pugui obtenir de la digitalització inicial, més opcions es tindran més endavant.
Configuració: Cal experiència en l’etapa de digitalització per trobar la millor configuració per l’escàner. A més les impressions antigues són fràgils i es corre el risc de danyar els originals durant el procés. També hi ha l’opció de digitalitzar els negatius en lloc de les còpies. Finalment, en cas de disposar d’un nombre molt elevat d’originals a digitalitzar existeixen opcions dissenyades específicament per aquests casos.
Resolució: Normalment la resolució en DPI (píxels per polzada) es configura de 400 a 600 per a les impressions. En el cas dels negatius, s’intenta una resolució molt més alta, tant com 2000-3000 DPI. La configuració de la resolució no és trivial. No és només una qüestió de pujar la resolució. Hi ha un desavantatge en pujar la resolució, a part que la mida del fitxer digitalitzat serà molt major. El principal problema és que a més resolució més gra apareix a l’arxiu escanejat. És per aquest motiu que és necessària la utilització de filtres professionals especialitzats i molta experiència per obtenir el millor resultat.

Abans de començar a editar la seva foto escanejada, realitzem una còpia de la mateixa en un lloc segur. D’aquesta manera vostè sempre es pot començar de nou des d’una còpia de la digitalització inicial i vostè disposarà si així ho vol de l’arxiu digital sense editar.

Tècniques de restauració digital

Les fotografies antigues tendeixen a sofrir de problemes similars. A Prisma som experts en solucionar els tipus més comuns de danys. Els tipus de danys més comuns que solem tractar són:
Decoloració o “Fading”: L’anomenat “fading” en les fotografies és essencialment una pèrdua de contrast i/o color. Les àrees més fosques d’una foto s’aclareixen i les àrees més clares s’enfosqueixen, fins que tota la foto perd la seva claredat i nitidesa. Per tal de recuperar els nivells originals en la foto s’utilitzen capes que permeten ajustar selectivament el contrast i els nivells de la foto. Tanmateix, la configuració final es fa d’acord amb l’experiència aconseguida després de molts retocs.
“Yellowing”: Moltes fotos adquireixen un to groc a mesura que envelleixen. Hi ha un parell de possibles solucions. Normalment les fotos es troben en dues situacions molt diferents. En alguns casos la foto ha perdut el color només en una àrea concreta. En aquest cas a vegades és possible recuperar els colors originals. En altres casos però, el color s’ha perdut totalment (o era una fotografia en blan i negre). Si no es pot aconseguir recuperar el color original, normalment se sol recomanar passar la fotografia a blanc i negre. L’alternativa és acolorir la fotografia, però això moltes vegades proporciona resultats que visualment recorden una pintura més que una foto real.
Dany: Si la seva foto té danys localitzats com ara taques, arrugues o ruptures aquestes normalment es poden eliminar totalment. Cal entendre que per tal de poder recuperar aquestes àrees és necessari disposar d’informació similar en la fotografia per poder extrapolar la informació que manca. En cap cas és possible pintar cares o objectes definits sense algun tipus d’informació de partida. Aquest és un procés lent i on altra vegada l’experiència és el factor clau.

La restauració de fotos digital és una forma d’art en si mateixa, simplement pel nombre de decisions subjectives que s’ha de fer en l’edició de la fotografia digitalitzada. A Prisma Igualada som especialistes des de fa molts anys en la restauració de fotografies digitals. Vine i informa-te’n!